Viwakilishi, Viungo, Vijina - Zamjenice, veznici, prijedlozi65 words

0 0
Jazyk slovíček: Swahili
Překladový jazyk: Croatian
Word Translation
      0 0 aidha bilo tko
      0 0 ambapo dok
      0 0 baada poslije
      0 0 baadhi među
      0 0 bidhalika isto tako
      0 0 bila bez
      0 0 chini pod
      0 0 dhidi ya protiv
      0 0 hadi do
      0 0 hadi wapi kuda
      0 0 hata kama unatoč
      0 0 ijapo ako
      0 0 Ili ku.. da bi
      0 0 jambo lingine moja još jedna stvar
      0 0 juu ya na vrhu
      0 0 juu ya na
      0 0 juu ya hayo pored toga
      0 0 juu ya yote iznad svega
      0 0 kando pokraj
      0 0 karibu blizu
      0 0 karibu na oko
      0 0 katikati između
      0 0 kila mtu svi
      0 0 kitu nešto
      0 0 kuelekea prema
      0 0 kuelekea za
      0 0 kuhusu oko
      0 0 kulingana na prema
      0 0 kuwa na s
      0 0 Kwa hivyo pa
      0 0 kwa njia ya kroz
      0 0 kwa sababu jer
      0 0 lakini ali
      0 0 lini kad
      0 0 mbele ya ispred
      0 0 mbona zašto
      0 0 Mimi ja
      0 0 mtu netko
      0 0 Na i
      0 0 na pia kao i
      0 0 nani tko
      0 0 ndani unutar
      0 0 Ndani ya u
      0 0 nini što
      0 0 nje ya izvan
      0 0 nyuma iza
      0 0 pia također
      0 0 Sio tu… lakini pia ne samo … nego također
      0 0 sisi mi
      0 0 tangu od
      0 0 tena ponovo
      0 0 toka od
      0 0 Tu samo
      0 0 vipi kako
      0 0 waaidha osim toga
      0 0 wakati wa tijekom
      0 0 wao oni
      0 0 wapi gdje
      0 0 wewe ti
      0 0 wote…na oba… i
      0 0 ya za
      0 0 ya nani čiji
      0 0 yeye ona
      0 0 yeye on
      0 0 yote svi
Languages: Svahilština, Chorvatšina, více...
Lekce: Svahilština-Chorvatšina, více...