Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - És akkor néhány kiegészítés: névmások, kötőszavak és névelők65 words

0 0
Jazyk slovíček: Greek
Překladový jazyk: Hungarian
Word Translation
      0 0 ακριβώς    csak
      0 0 αλλά    de
      0 0 από    ból
      0 0 από τότε    amióta
      0 0 αυτή    ő
      0 0 αυτοί    ők
      0 0 αυτός    ő
      0 0 για    ért
      0 0 γιατί    miért
      0 0 γύρω από    körül
      0 0 δίπλα από    mellett
      0 0 εάν    ha
      0 0 εγώ    én
      0 0 είτε    akárki
      0 0 εμείς    mi
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα    még egy dolog
      0 0 ενάντια    ellen
      0 0 ενώ    amig
      0 0 έξω από    kívül
      0 0 επειδή    mert
      0 0 επιπλέον    ráadásul
      0 0 επιπλέον    ráadásul
      0 0 επίσης    is
      0 0 εσείς    te
      0 0 έτσι    ezért
      0 0 και    és
      0 0 και το ένα και το άλλο    mindkettő ... És
      0 0 κάποιος    valaki
      0 0 κατά τη διάρκεια    közben
      0 0 κάτι    valami
      0 0 κατόπιν    után
      0 0 κάτω από    alatt
      0 0 κοντά    közel
      0 0 με    val
      0 0 μέσα    benne
      0 0 μέσα    ban
      0 0 μέσω    keresztül
      0 0 μεταξύ    között
      0 0 μεταξύ    között
      0 0 μέχρι    ameddig
      0 0 μπροστά από    előtt
      0 0 όλοι    mind
      0 0 όλοι    mindenki
      0 0 όπου    hova
      0 0 όπου    hol
      0 0 όπως και    szintén
      0 0 όταν    mikor
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    nem csak..hanem
      0 0 πάλι    újra
      0 0 πάνω    on
      0 0 πάνω από    tetején
      0 0 πάρ`αυτα    ellenére
      0 0 παρομοίως    ugyanúgy
      0 0 περίπου    ról
      0 0 πίσω από    mögött
      0 0 ποιανού    kié
      0 0 ποιοι    ki
      0 0 προ πάντων    mindenek felett
      0 0 προκειμένου    ahhoz hogy
      0 0 προς    felé
      0 0 προς    hoz
      0 0 πώς    hogyan
      0 0 σύμφωνα με    szerint
      0 0 τι    mi
      0 0 χωρίς    nélkül
Languages: Řečtina, Maďarština, více...
Lekce: Řečtina-Maďarština, více...