Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - כינוי-השם , מילות חיבור, מילות יחס65 words

0 0
Jazyk slovíček: Greek
Překladový jazyk: Hebrew
Word Translation
      0 0 ακριβώς    רק
      0 0 αλλά    אבל
      0 0 από    מ
      0 0 από τότε    מאז
      0 0 αυτή    היא
      0 0 αυτοί    הם
      0 0 αυτός    הוא
      0 0 για    בשביל
      0 0 γιατί    למה
      0 0 γύρω από    מסביב
      0 0 δίπλα από    ליד
      0 0 εάν    אם
      0 0 εγώ    אני
      0 0 είτε    או
      0 0 εμείς    אנחנו
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα    דבר נוסף
      0 0 ενάντια    נגד
      0 0 ενώ    במשך
      0 0 έξω από    מחוץ ל..
      0 0 επειδή    כי
      0 0 επιπλέον    בנוסף
      0 0 επιπλέον    בנוסף ל
      0 0 επίσης    גם
      0 0 εσείς    אתה
      0 0 έτσι    ובכן
      0 0 και    ו
      0 0 και το ένα και το άλλο    גם זה ..וגם
      0 0 κάποιος    מישהו
      0 0 κατά τη διάρκεια    בזמן
      0 0 κάτι    משהו
      0 0 κατόπιν    אחרי
      0 0 κάτω από    מתחת
      0 0 κοντά    ליד
      0 0 με    עם
      0 0 μέσα    בפנים
      0 0 μέσα    ב
      0 0 μέσω    דרך
      0 0 μεταξύ    בקרב
      0 0 μεταξύ    בין
      0 0 μέχρι    עד
      0 0 μπροστά από    מלפנים
      0 0 όλοι    כל
      0 0 όλοι    כולם
      0 0 όπου    לאן
      0 0 όπου    איפה
      0 0 όπως και    בנוסף
      0 0 όταν    מתי
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    לא רק ..אבל גם
      0 0 πάλι    עוד הפעם
      0 0 πάνω    על
      0 0 πάνω από    על
      0 0 πάρ`αυτα    למרות
      0 0 παρομοίως    כמו כן
      0 0 περίπου    על
      0 0 πίσω από    מאחורי
      0 0 ποιανού    של מי
      0 0 ποιοι    מי
      0 0 προ πάντων    מעל לכל
      0 0 προκειμένου    בשביל
      0 0 προς    לעבר
      0 0 προς    ל
      0 0 πώς    איך
      0 0 σύμφωνα με    לפי
      0 0 τι    מה
      0 0 χωρίς    בלי
Languages: Řečtina, Hebrejština, více...
Lekce: Řečtina-Hebrejština, více...