Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - 代詞, 連結詞, 介詞65 words

0 0
Jazyk slovíček: Greek
Překladový jazyk: Chinese
Word Translation
      0 0 ακριβώς    剛剛
      0 0 αλλά   
      0 0 από    從…
      0 0 από τότε    從..;..緣故
      0 0 αυτή   
      0 0 αυτοί    他們
      0 0 αυτός   
      0 0 για    為了
      0 0 γιατί    ... 怎麼了
      0 0 γύρω από    周圍
      0 0 δίπλα από    在旁
      0 0 εάν    如果
      0 0 εγώ   
      0 0 είτε    任一
      0 0 εμείς    我們
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα    還有一件事
      0 0 ενάντια    相反
      0 0 ενώ    當的時候
      0 0 έξω από    外側
      0 0 επειδή    因為
      0 0 επιπλέον    並且
      0 0 επιπλέον    除…之外
      0 0 επίσης   
      0 0 εσείς   
      0 0 έτσι    那麼
      0 0 και   
      0 0 και το ένα και το άλλο    既…又…
      0 0 κάποιος    某人
      0 0 κατά τη διάρκεια    在..的期間
      0 0 κάτι    什麼
      0 0 κατόπιν    在...後
      0 0 κάτω από    .. 在..之下
      0 0 κοντά    鄰近
      0 0 με   
      0 0 μέσα    內部
      0 0 μέσα   
      0 0 μέσω    .. 通過
      0 0 μεταξύ    .. 在..中間
      0 0 μεταξύ    .. 在之間
      0 0 μέχρι    .. 直到
      0 0 μπροστά από    在…前面
      0 0 όλοι    所有
      0 0 όλοι    每個人
      0 0 όπου    去哪里
      0 0 όπου    在何處
      0 0 όπως και    以及
      0 0 όταν    何時在的時候
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    不僅…而且…
      0 0 πάλι   
      0 0 πάνω    在..[之上]
      0 0 πάνω από    在…上面
      0 0 πάρ`αυτα    不管
      0 0 παρομοίως    同樣地
      0 0 περίπου    ...有關
      0 0 πίσω από    後面
      0 0 ποιανού    誰 人 的
      0 0 ποιοι   
      0 0 προ πάντων    首先
      0 0 προκειμένου    為了
      0 0 προς    面向
      0 0 προς   
      0 0 πώς    情況如何
      0 0 σύμφωνα με    根據…所說
      0 0 τι    什麼
      0 0 χωρίς    .. 無
Languages: Řečtina, Čínština, více...
Lekce: Řečtina-Čínština, více...