قیدهای گوناگون 2 - Çeşitli zarflar 250 words

0 0
Jazyk slovíček: Farsi
Překladový jazyk: Turkish
Word Translation
      0 0 اخیراً    geçenlerde
      0 0 اکنون    şimdi
      0 0 اگر چه    ...e rağmen
      0 0 با این وجود    yine de
      0 0 با صبر و حوصله    sabırla
      0 0 بالأخره    sonunda
      0 0 بدتر    daha kötü
      0 0 بعدی    sonraki
      0 0 به آرامی    yavaşça
      0 0 به جای …    ... yerine
      0 0 به سرعت    çabucak
      0 0 به سرعت    hızla
      0 0 به سمت راست    sağa
      0 0 به سمت چپ    sola
      0 0 به طور جدی    ciddi bir şekilde
      0 0 به طور طبیعی    doğal olarak
      0 0 به طور مناسب    kuralına uygun
      0 0 بهتر    daha iyi
      0 0 بی سر و صدا    sessizce
      0 0 بیرون    dış tarafta
      0 0 بیشتر    daha çok
      0 0 حتماً    elbette
      0 0 حتی    bile
      0 0 حتی اگر    bile olsa
      0 0 حداقل    en azından
      0 0 خوشبختانه    iyi ki
      0 0 دائماً    sürekli
      0 0 داوطلبانه    gönüllü olarak
      0 0 در ابتدا    ilkin
      0 0 در جای دیگر    başka bir yerde
      0 0 در واقع    aslında
      0 0 درون    iç tarafta
      0 0 دور    uzak
      0 0 دیر    geç
      0 0 دیوانه وار    delice
      0 0 روان    akıcı
      0 0 زود    erken
      0 0 شخصاً    şahsen
      0 0 قبل از    önce
      0 0 محتاطانه    ihtiyatlıca
      0 0 مخصوصاً    özellikle
      0 0 مستقیماً    düz
      0 0 همان اندازه    ... kadar
      0 0 هیچ جا    hiçbir yerde
      0 0 پر سر و صدا    seslice
      0 0 پس از    sonra
      0 0 پیش از این    artık
      0 0 کاملاً    tamamen
      0 0 کمتر    daha az
      0 0 یک جایی    herhangibir yerde
Languages: Farsi, Turečtina, více...
Lekce: Farsi-Turečtina, více...