آب‌وهوا - 날씨

آب‌وهوای بد وجود ندارد. همه آب‌وهوا‌ها خوب هستند.. 나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.

22 words

0 0
Jazyk slovíček: Farsi
Překladový jazyk: Korean
Word Translation
      0 0 آب و هوا    날씨
      0 0 آب و هوا خوب نیست.    날씨가 나쁘다
      0 0 آب و هوا چطوره؟    날씨가 어때요?
      0 0 ابری    구름낀
      0 0 باد می‌آید.    바람이 분다
      0 0 باران   
      0 0 بارش باران    비오다
      0 0 بارش برف    눈내리다
      0 0 برف   
      0 0 خیس شدن    젖다
      0 0 خیس کردن    적시다
      0 0 سرد شدن    추워지다
      0 0 مه    안개
      0 0 ناپایدار    변하는
      0 0 هوا بارانیه.    비가 온다
      0 0 هوا برفیه.    눈이 온다
      0 0 هوا خنکه.    시원하다
      0 0 هوا خیلی گرمه.    덥다
      0 0 هوا داره سرد میشه.    추워지기 시작하다
      0 0 هوا سرده.    춥다
      0 0 هوای بیرون آفتابیه.    화창하다.
      0 0 هوای بیرون خوبه.    밖에 나가기 좋다
Languages: Farsi, Korejština, více...
Lekce: Farsi-Korejština, více...