فعل‌های گوناگون 1 - 様々な動詞169 words

0 0
Jazyk slovíček: Farsi
Překladový jazyk: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آغاز کردن    始まる (HajimaRu)
      0 0 آوردن    持って来る (MotteKuru)
      0 0 احاطه کردن    取り囲む (ToriKakomu)
      0 0 ارسال کردن    送る (Okuru)
      0 0 استفاده کردن    使用する (ShiyousuRu)
      0 0 اشغال بودن    占領する (SenryouSuru)
      0 0 اقامت کردن    住む (Sumu)
      0 0 امتحان کردن    試みる (KokoromiRu)
      0 0 امیدوار بودن    望む (Nozomu)
      0 0 انتخاب کردن    選ぶ (Erabu)
      0 0 انجام دادن    する (Suru)
      0 0 بستن    閉じる (TojiRu)
      0 0 به خواب رفتن    寝入る (Neiru)
      0 0 بو کردن    匂う (Niou)
      0 0 بودن    ある (Aru)
      0 0 تا زدن    折り重ねる (OriKasaneru)
      0 0 تبدیل شدن    なる (Naru)
      0 0 ترجیح دادن    好む (Konomu)
      0 0 ترک کردن    去る (Saru)
      0 0 تعلق داشتن    属する (Zokusuru)
      0 0 تعمیر کردن    修理する (ShuuriSuru)
      0 0 تفریح کردن    楽しむ (TanoshiMu)
      0 0 تماشا کردن    見る (Miru)
      0 0 توصیف کردن    説明する (SetsumeisuRu)
      0 0 جارو کردن    掃く (Haku)
      0 0 حفر کردن    掘る (Horu)
      0 0 حمل کردن    運ぶ (Hakobu)
      0 0 خوابیدن    眠る (Nemuru)
      0 0 خواندن    読む (Yomu)
      0 0 دادن    あげる (Ageru)
      0 0 داشتن    持つ (Motsu)
      0 0 درک کردن    分かる (WakaRu)
      0 0 دریافت کردن    受けとる (UkeToru)
      0 0 دنبال چیزی گشتن    探す (Sagasu)
      0 0 دیدن    見る (Miru)
      0 0 ریختن    注ぐ (Sosogu)
      0 0 ساختن    つくる (Tsukuru)
      0 0 سوزاندن    燃える (MoeRu)
      0 0 سیگار کشیدن    喫煙する (KitsuenSuru)
      0 0 شنیدن    聞く (Kiku)
      0 0 صبر کردن    待つ (Matsu)
      0 0 صحبت کردن    話す (Hanasu)
      0 0 صرف کردن    費やす (Tsuiyasu)
      0 0 ضربه زدن    当たる (AtaRu)
      0 0 فراموش کردن    忘れる (WasureRu)
      0 0 فکر کردن    思う (Omou)
      0 0 لباس پوشیدن    装う (Yosoou)
      0 0 مجبور بودن    そうしなければならない (Soushinakerebanaranai)
      0 0 مطلع کردن    気付く (Kiduku)
      0 0 ناپدید شدن    姿を消す (SugataWoKesu)
      0 0 نشستن    座る (Suwaru)
      0 0 نوشتن    書く (Kaku)
      0 0 نگه داشتن    保つ (Tamotsu)
      0 0 نیاز داشتن    必要とする (HitsuyouTosuru)
      0 0 وابسته بودن    たよる (Tayoru)
      0 0 پاسخ دادن    返答する (HentouSuru)
      0 0 پرتاب کردن    投げる (NageRu)
      0 0 پرسیدن    尋ねる (TazuneRu)
      0 0 پنهان کردن    隠す (Kakusu)
      0 0 پوشاندن    カバーする (Kaba^Suru)
      0 0 پوشیدن    着る (Kiru)
      0 0 پیدا کردن    見つける (MitsuKeru)
      0 0 پیشنهاد دادن    申し出る (Moushideru)
      0 0 کشیدن    伸ばす (NobaSu)
      0 0 گذاشتن    置く (Oku)
      0 0 گرفتن    取る (Toru)
      0 0 گریه کردن    泣く (Naku)
      0 0 گسترش یافتن    広まる (HiromaRu)
      0 0 گوش دادن به    開く (Hiraku)
Languages: Farsi, Japonština, více...
Lekce: Farsi-Japonština, více...