مذهب، سیاست، ارتش، علوم - Vallás, politika, katonaság, tudomány

مهم ترین درس ما را فراموش نکنید: سعی کنید عشق ایجاد کنید نه اینکه جنگ راه بیندازید!. Ne hagyja ki legkomolyabb leckénket! Jelszvaunk: Ölelj, ne ölj!

62 words

0 0
Jazyk slovíček: Farsi
Překladový jazyk: Hungarian
Word Translation
      0 0 ارتش    hadsereg
      0 0 استحکام    erő
      0 0 اسلحه    fegyver
      0 0 اسلحه گرم    lőfegyver
      0 0 اسیر کردن    elfogni
      0 0 الکتریکی    elektromos
      0 0 امپراتور    császár
      0 0 تفنگ    karabély
      0 0 تیر    nyíl
      0 0 جنگ    háború
      0 0 جنگ برپا کردن علیه...    háborúzik . . . ellen
      0 0 جنگیدن    harcolni
      0 0 خلاء    vákuum
      0 0 دانشمند    tudós
      0 0 دعا کردن    imádkozni
      0 0 رهبر    vezető
      0 0 روز تعطیل    ünnep
      0 0 رژه    fevonulás
      0 0 زره    páncél
      0 0 سالن شهر    városháza
      0 0 سرباز    katona
      0 0 سیاره    bolygó
      0 0 سیاست    politika
      0 0 سیاستمدار    politikus
      0 0 شمشیر    kard
      0 0 شهردار    polgármester
      0 0 شوالیه    lovag
      0 0 صلح    béke
      0 0 علم    tudomány
      0 0 علم اقتصاد    közgazdaságtan
      0 0 علم شیمی    kémia
      0 0 غیرنظامی    civil
      0 0 فضا    világűr
      0 0 فیزیکدان    fizikus
      0 0 قدرت    erő
      0 0 قرون وسطی    középkor
      0 0 محافظت کردن    védelmezni
      0 0 مخترع    feltaláló
      0 0 مذهبی    vallásos
      0 0 مسجد    mecset
      0 0 مسلسل دستی    géppisztoly
      0 0 معبد    templom
      0 0 ملکه    királynő
      0 0 موشک    rakéta
      0 0 نبرد    csata
      0 0 نظامی    hadi
      0 0 نمونه    minta
      0 0 نیروی دریایی    haditengerészet
      0 0 نیزه    lándzsa
      0 0 هفت تیر    pisztoly
      0 0 هلی کوپتر    helikopter
      0 0 واقعیت    valóság
      0 0 پادشاه    király
      0 0 پرچم    zászló
      0 0 پلیس    rendőr
      0 0 پژوهشگر    felfedező
      0 0 ژنرال    tábornok
      0 0 کتک زدن    megverni
      0 0 کریسمس    karácsony
      0 0 کلیسا    templom
      0 0 گلوله تفنگ    puskalövés
      0 0 گورستان    temető
Languages: Farsi, Maďarština, více...
Lekce: Farsi-Maďarština, více...