Stedord, Bindeord, Forholdsord - 대명사, 접속사, 전치사65 words

0 0
Jazyk slovíček: Danish
Překladový jazyk: Korean
Word Translation
      0 0 alle    모든 사람들
      0 0 alt    모든
      0 0 både ... og    둘 다
      0 0 bagved    ~ 뒤에
      0 0 bare    단지
      0 0 da    ~할 때
      0 0 de    그들
      0 0 desuden    게다가
      0 0 du   
      0 0 efter    ~후에
      0 0 en ting til    한 가지지 더 덧붙이자면
      0 0 endvidere    ~뿐만 아니라
      0 0 enten    둘 중 하나
      0 0 for    ~를 위해
      0 0 for at    ~를 위해
      0 0 foran    ~ 앞에
      0 0 fordi    ~때문에
      0 0 fra    ~에서
      0 0 frem for alt    무엇보다도
      0 0 han   
      0 0 hun    그녀
      0 0 hvad    무엇
      0 0 hvem    누가
      0 0 hvis    만약
      0 0 hvis    누구의
      0 0 hvor    어디서
      0 0 hvordan    어떻게
      0 0 hvorfor   
      0 0 hvorhen    어디로
      0 0 i løbet af    ~ 동안에
      0 0 iblandt    ~ 사이에
      0 0 ifølge    ~에 따르면
      0 0 igen    다시
      0 0 igennem    ~를 통해
      0 0 ikke kun … men også    ~뿐만 아니라 ~도
      0 0 imellem    둘 사이에
      0 0 imens    ~ 하는 동안에
      0 0 imod    ~에 맞서
      0 0 imod    ~를 향해
      0 0 ind    ~ 안에
      0 0 indenfor    ~안에
      0 0 indtil    ~할 때까지
      0 0 jeg   
      0 0 ligeledes    마찬가지로
      0 0 med    ~와 함께
      0 0 men    하지만
      0 0 nogen    누군가
      0 0 noget    어떤것
      0 0 nær    가까운
      0 0 og    그리고
      0 0 også    또한
      0 0 om    ~에 대해
      0 0 omkring    ~ 주위에
      0 0 ovenpå    ~위에
      0 0    ~ 위에
      0 0    그래서
      0 0 såvel som    뿐만 아니라
      0 0 siden    ~한 이래로
      0 0 til    ~로
      0 0 til trods for    ~에도 불구하고
      0 0 uden    ~ 없이
      0 0 udenfor    ~밖에
      0 0 under    ~아래에
      0 0 ved siden af    ~ 옆에
      0 0 vi    우리
Languages: Dánština, Korejština, více...
Lekce: Dánština-Korejština, více...