ตัวเลข - எண்கள்

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி

31 words

0 0
生字語言: Thai
翻易語言: Tamil
Word Translation
      0 0 ตัวเลข எண்
      0 0 ตัวเลขดิจิท இலக்கம்
      0 0 พัน ஆயிரம்
      0 0 พันล้าน நூறு கோடி
      0 0 ยี่สิบ இருபது
      0 0 ร้อย நூறு
      0 0 ล้าน பத்து லட்சம்
      0 0 สอง இரண்டு
      0 0 สาม மூன்று
      0 0 สามสิบ முப்பது
      0 0 สิบ பத்து
      0 0 สิบสอง பன்னிரண்டு
      0 0 สิบสาม பதிமூன்று
      0 0 สิบเอ็ด பதினொன்று
      0 0 สี่ நான்கு
      0 0 สี่สิบ நாற்பது
      0 0 หก ஆறு
      0 0 หกสิบ அறுபது
      0 0 หนึ่ง ஒன்று
      0 0 ห้า ஐந்து
      0 0 ห้าสิบ ஐம்பது
      0 0 อันดับที่ எண் முறைப் பெயர்
      0 0 อันดับสอง இரண்டாவது
      0 0 อันดับสาม மூன்றாவது
      0 0 อันดับหนึ่ง முதலாவது
      0 0 เก้า ஒன்பது
      0 0 เก้าสิบ தொண்ணூறு
      0 0 เจ็ด ஏழு
      0 0 เจ็ดสิบ எழுபது
      0 0 แปด எட்டு
      0 0 แปดสิบ எண்பது
Languages: 泰語, Tamil, more...
課程: 泰語-Tamil, more...