การศึกษา 1 - Enseñanza 1

ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย. Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.

49 words

0 0
生字語言: Thai
翻易語言: Spanish
Word Translation
      0 0 กฎ    una norma
      0 0 กระดานดำ    un pizarrón
      0 0 การบ้าน    tarea
      0 0 การผสมผสาน    una combinación
      0 0 การสอบ    un examen
      0 0 ข้อติชม    un comentario
      0 0 ความคิด    una idea
      0 0 ความจริง    la verdad
      0 0 คอมพิวเตอร์    una computadora
      0 0 คะแนน    un grado
      0 0 คำ    una palabra
      0 0 คีย์บอร์ด    un teclado
      0 0 จอมอนิเตอร์    un monitor
      0 0 ชนิด    un tipo
      0 0 ชั้นเรียน    un aula
      0 0 ช่วงปิดภาคเรียน    vacaciones
      0 0 ดินสอ    un lápiz
      0 0 นักเรียน    un estudiante
      0 0 นับ    contar
      0 0 ปีการศึกษา    año escolar
      0 0 พจนานุกรม    un diccionario
      0 0 พิพิธภัณฑ์    un museo
      0 0 ภาคการศึกษา    un semestre
      0 0 มหาวิทยาลัย    una universidad
      0 0 รายการ    una lista
      0 0 ลวดหนีบกระดาษ    un ganchito
      0 0 ลูกศิษย์    un alumno
      0 0 วิชา    un curso
      0 0 วิทยาการคอมพิวเตอร์    ciencias informáticas
      0 0 สมุด    un cuaderno
      0 0 สอน    enseñar
      0 0 สัญลักษณ์    un símbolo
      0 0 หนังสือ    un libro
      0 0 หาร    dividir
      0 0 ห้องสมุด    una biblioteca
      0 0 เข้าใจ    entender
      0 0 เคมี    química
      0 0 เครื่องคิดเลข    una calculadora
      0 0 เครื่องพิมพ์    una impresora
      0 0 เครื่องหมายคำถาม    un signo de interrogación
      0 0 เครื่องหมายวรรคตอน    un signo de puntuación
      0 0 เท่ากัน    igualar
      0 0 เรียน    estudiar
      0 0 เส้น    una línea
      0 0 แบบฝึกหัด    un ejercicio
      0 0 แผ่น    una hoja
      0 0 โรงเรียน    una escuela
      0 0 ไฟล์    un archivo
      0 0 ไม้บรรทัด    una regla
Languages: 泰語, 西班牙语, more...
課程: 泰語-西班牙语, more...