คำคุณศัพท์ที่หลากหลาย - Adposita Varia24 words

0 0
生字語言: Thai
翻易語言: Latin
Word Translation
      0 0 ง่าย simplex
      0 0 ตามลำพัง solus
      0 0 ถัดไป proxu
      0 0 ทั้งหมด universus
      0 0 ธรรมดา communis
      0 0 ปกติ solitus
      0 0 พิเศษ quaesitus
      0 0 มีประโยชน์ utilis
      0 0 ล่าสุด ultu
      0 0 ว่าง inanis
      0 0 สมบูรณ์ perfectus
      0 0 สมบูรณ์ integer
      0 0 สุดท้าย postremmus
      0 0 อิสระ liberus
      0 0 อื่น alius
      0 0 เงียบ tacitus
      0 0 เต็ม plenus
      0 0 เลว malus
      0 0 เสียงดัง sonorus
      0 0 เหมือนกัน totidem
      0 0 แย่มาก horrendus
      0 0 ใหญ่โตมโหฬาร ingens
      0 0 ใหม่ novus
      0 0 ไม่มีประโยชน์ irritus
Languages: 泰語, 拉丁语, more...
課程: 泰語-拉丁语, more...