การเคลื่อนไหว ทิสทาง - Motus, Cursus

การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย.

生字語言: Thai
翻易語言: Latin


Word >> Translation
dissultare
0 0
vicis
0 0
redire
0 0
redire
0 0
iterum
0 0
movere
0 0
agere
0 0
ascendere
0 0
transire
0 0
celeritas
0 0
tardus
0 0
traho
0 0
cadere
0 0
pri
0 0
dexter
0 0
laevus
0 0
trudere
0 0
evertere
0 0
manere
0 0
venire
0 0
advenire
0 0
tollere
0 0
descendere
0 0
labor
0 0
claudere
0 0
consistere
0 0
vertare
0 0
lente
0 0
cito
0 0
consitate
0 0
introire
0 0
iter facere
0 0
meare
0 0
ascendere
0 0
celer
0 0
rapidus
0 0
properare
0 0
longe
0 0
ire
0 0
pertinere
0 0
immobilis
0 0

Languages

泰語, 拉丁语, more