ตัวเลข - Numeri

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน.

29 words

0 0
生字語言: Thai
翻易語言: Latin
Word Translation
      0 0 ตัวเลข numerus
      0 0 พัน mill
      0 0 พันล้าน miliardum
      0 0 ยี่สิบ viginti
      0 0 ร้อย centum
      0 0 ล้าน milio
      0 0 สอง duo
      0 0 สาม terci
      0 0 สามสิบ triginta
      0 0 สิบ decem
      0 0 สิบสอง duodecim
      0 0 สิบสาม tredecim
      0 0 สิบเอ็ด undecim
      0 0 สี่ quattuor
      0 0 สี่สิบ quadraginta
      0 0 หก sex
      0 0 หกสิบ sexaginta
      0 0 หนึ่ง unus
      0 0 ห้า quinque
      0 0 ห้าสิบ quinquaginta
      0 0 อันดับสอง secundus
      0 0 อันดับสาม triens
      0 0 อันดับหนึ่ง primus
      0 0 เก้า novem
      0 0 เก้าสิบ nonaginta
      0 0 เจ็ด septem
      0 0 เจ็ดสิบ septuaginta
      0 0 แปด octo
      0 0 แปดสิบ octoginta
Languages: 泰語, 拉丁语, more...
課程: 泰語-拉丁语, more...