இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
生字語言: Tamil
翻易語言: Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, 希伯来语, more...
課程: Tamil-希伯来语, more...