விலங்குகள் - Bestoj

பூனைகள் மற்றும் நாய்கள். பறவைகள் மற்றும் மீன்கள். விலங்குகள் பற்றி. Birdoj kaj fiŝoj. Ĉio pri bestoj.

52 words

0 0
生字語言: Tamil
翻易語言: Esperanto
Word Translation
   0 0 அனைத்துண்ணி ĉiomanĝanto
   0 0 அன்னப் பறவை cigno
   0 0 ஆடு கத்துதல் bleki
   0 0 ஆடு, மாடுகள் brutaro
   0 0 ஆண் virseksulo
   0 0 ஆமை testudo
   0 0 இறக்கை flugilo
   0 0 muŝo
   0 0 ஊர்ந்து செல்பவை reptilio
   0 0 ஒட்டகச்சிவிங்கி ĝirafo
   0 0 ஒட்டகம் kamelo
   0 0 கடற் புறா mevo
   0 0 கன்று bovido
   0 0 குதிரை ĉevalo
   0 0 குரைத்தல் boji
   0 0 கொசு kulo
   0 0 கோழி kokino
   0 0 சிலந்தி araneo
   0 0 சுண்டெலி muso
   0 0 சுறா ŝarko
   0 0 செல்லப்பிராணி hejmbesto
   0 0 டால்பின் delfeno
   0 0 தவளை rano
   0 0 தாவர உண்ணி herbovorulo
   0 0 தேனீ abelo
   0 0 நத்தை heliko
   0 0 நாய் hundo
   0 0 நாய்க்குட்டி hundido
   0 0 நீள் மூக்கு muzelo
   0 0 பட்டாம்பூச்சி papilio
   0 0 பாம்பு serpento
   0 0 பாலூட்டி mamulo
   0 0 புலி tigro
   0 0 புழு vermo
   0 0 பூச்சி insekto
   0 0 பூனை kato
   0 0 பெண் ino
   0 0 பெண் வாத்து ansero
   0 0 பென்குவின் pingveno
   0 0 மாடு கத்துதல் muĝi
   0 0 மாமிச உண்ணி viandmanĝanto
   0 0 மியாவ் சப்தம் miaŭi
   0 0 மீன் fiŝo
   0 0 முதலை krokodilo
   0 0 முயல் kuniklo
   0 0 யானை elefanto
   0 0 வன sovaĝa
   0 0 வரி strio
   0 0 வரிக்குதிரை zebro
   0 0 வரியிட்ட stria
   0 0 வாத்து anaso
   0 0 வீட்டு hejma
Languages: Tamil, Esperanto, more...
課程: Tamil-Esperanto, more...