Pronomen, konjunksjoner, preposisjoner - Pronouns, Conjunctions, Prepositions65 words

0 0
生字語言: Norwegian
翻易語言: English
Word Translation
      0 0 alle    all
      0 0 alle    everybody
      0 0 både ... og    both … and
      0 0 bak    behind
      0 0 bare    just
      0 0 blant    among
      0 0 dem    they
      0 0 dessuten    moreover
      0 0 du    you
      0 0 en ting til    one more thing
      0 0 enten    either
      0 0 etter    after
      0 0 for    for
      0 0 for å    in order to
      0 0 foran    in front of
      0 0 fordi    because
      0 0 fra    from
      0 0 framfor alt    above all
      0 0 gjennom    through
      0 0 han    he
      0 0 hun    she
      0 0 hva    what
      0 0 hvem    who
      0 0 hvem sin    whose
      0 0 hvor    where
      0 0 hvor (hen)    where (to)
      0 0 hvordan    how
      0 0 hvorfor    why
      0 0 i    in
      0 0 i tillegg til    as well as
      0 0 i tillegg til    in addition to
      0 0 ifølge    according to
      0 0 igjen    again
      0 0 ikke bare...men også    not only … but also
      0 0 inni    inside
      0 0 jeg    I
      0 0 likeledes    likewise
      0 0 med    with
      0 0 mellom    between
      0 0 men    but
      0 0 mens    while
      0 0 mens    during
      0 0 mot    against
      0 0 mot    toward
      0 0 når    when
      0 0 noe    something
      0 0 noen    someone
      0 0 nær    near
      0 0 og    and
      0 0 også    also
      0 0 om    about
      0 0 om    if
      0 0    on
      0 0 på toppen av    on top of
      0 0 rundt    around
      0 0    so
      0 0 siden    since
      0 0 til    until
      0 0 til    to
      0 0 til tross for    in spite of
      0 0 under    under
      0 0 uten    without
      0 0 utenfor    outside of
      0 0 ved siden av    beside
      0 0 vi    we
Languages: 挪威语, 英語, more...
課程: 挪威语-英語, more...
Audio 課程: 挪威语-英語