Pronomen, konjunksjoner, preposisjoner - 代詞, 連結詞, 介詞65 words

0 0
生字語言: Norwegian
翻易語言: Chinese
Word Translation
      0 0 alle    所有
      0 0 alle    每個人
      0 0 både ... og    既…又…
      0 0 bak    後面
      0 0 bare    剛剛
      0 0 blant    .. 在..中間
      0 0 dem    他們
      0 0 dessuten    並且
      0 0 du   
      0 0 en ting til    還有一件事
      0 0 enten    任一
      0 0 etter    在...後
      0 0 for    為了
      0 0 for å    為了
      0 0 foran    在…前面
      0 0 fordi    因為
      0 0 fra    從…
      0 0 framfor alt    首先
      0 0 gjennom    .. 通過
      0 0 han   
      0 0 hun   
      0 0 hva    什麼
      0 0 hvem   
      0 0 hvem sin    誰 人 的
      0 0 hvor    在何處
      0 0 hvor (hen)    去哪里
      0 0 hvordan    情況如何
      0 0 hvorfor    ... 怎麼了
      0 0 i   
      0 0 i tillegg til    以及
      0 0 i tillegg til    除…之外
      0 0 ifølge    根據…所說
      0 0 igjen   
      0 0 ikke bare...men også    不僅…而且…
      0 0 inni    內部
      0 0 jeg   
      0 0 likeledes    同樣地
      0 0 med   
      0 0 mellom    .. 在之間
      0 0 men   
      0 0 mens    當的時候
      0 0 mens    在..的期間
      0 0 mot    相反
      0 0 mot    面向
      0 0 når    何時在的時候
      0 0 noe    什麼
      0 0 noen    某人
      0 0 nær    鄰近
      0 0 og   
      0 0 også   
      0 0 om    ...有關
      0 0 om    如果
      0 0    在..[之上]
      0 0 på toppen av    在…上面
      0 0 rundt    周圍
      0 0    那麼
      0 0 siden    從..;..緣故
      0 0 til    .. 直到
      0 0 til   
      0 0 til tross for    不管
      0 0 under    .. 在..之下
      0 0 uten    .. 無
      0 0 utenfor    外側
      0 0 ved siden av    在旁
      0 0 vi    我們
Languages: 挪威语, 汉语, more...
課程: 挪威语-汉语, more...