Pronomen, konjunksjoner, preposisjoner - Местоимения, Съюзи, Предлози65 words

1 1
生字語言: Norwegian
翻易語言: Bulgarian
Word Translation
      0 0 alle    всички
      0 0 alle    всеки
      0 0 både ... og    както... така и
      0 0 bak    зад
      0 0 bare    само
      0 0 blant    между
      0 0 dem    те
      0 0 dessuten    при това
      0 0 du    вие
      0 0 en ting til    и още нещо
      0 0 enten    всеки
      0 0 etter    след
      0 0 for    за
      0 0 for å    за да
      0 0 foran    пред
      0 0 fordi    защото
      0 0 fra    от
      0 0 framfor alt    освен това
      0 0 gjennom    през
      0 0 han    той
      0 0 hun    тя
      0 0 hva    какво
      0 0 hvem    кой
      0 0 hvem sin    чийто
      0 0 hvor    къде
      0 0 hvor (hen)    къде
      0 0 hvordan    как
      0 0 hvorfor    защо
      0 0 i    в
      0 0 i tillegg til    както и
      0 0 i tillegg til    в допълнение към
      0 0 ifølge    в съгласие с
      0 0 igjen    отново
      0 0 ikke bare...men også    не само .... но и...
      0 0 inni    вътре
      0 0 jeg    аз
      0 0 likeledes    също
      0 0 med    с
      0 0 mellom    между
      0 0 men    но
      0 0 mens    докато
      0 0 mens    в продължение на
      0 0 mot    срещу
      0 0 mot    към
      0 0 når    когато
      0 0 noe    нещо
      0 0 noen    някой
      0 0 nær    около
      0 0 og    и
      0 0 også    също
      0 0 om    за
      0 0 om    ако
      0 0    на
      0 0 på toppen av    на върха на
      0 0 rundt    около
      0 0    затова
      0 0 siden    откакто
      0 0 til    до
      0 0 til    до
      0 0 til tross for    въпреки че
      0 0 under    под
      0 0 uten    без
      0 0 utenfor    отвън
      0 0 ved siden av    до
      0 0 vi    ние
Languages: 挪威语, 保加利亚语, more...
課程: 挪威语-保加利亚语, more...