Pronoms, Conjonctions, Prépositions - Mga Panghalip, Pangatnig, Pang-ukol65 words

0 0
生字語言: French
翻易語言: Tagalog
Word Translation
      0 0 à    para
      0 0 à côté de    sa tabi
      0 0 à qui    kanino
      0 0 à travers    mula
      0 0 afin que    para
      0 0 ainsi    kung gayon
      0 0 après    pagkatapos
      0 0 aucun    alinman
      0 0 aussi    at saka
      0 0 avec    may
      0 0 comment    paano
      0 0 contre    salungat
      0 0 dans    sa
      0 0 de    mula
      0 0 dedans    sa loob
      0 0 dehors de    sa labas ng
      0 0 depuis    dahil sa
      0 0 derrière    sa likod
      0 0 devant    sa tapat ng
      0 0 d`ailleurs    sa karagdagan
      0 0 également    gayun din
      0 0 elle    sya
      0 0 en plus de    at saka
      0 0 en plus de    karagdagan sa
      0 0 encore    sa uulitin
      0 0 entre    kasama sa
      0 0 entre    sa gitna
      0 0 environ    tungkol
      0 0 et    at
      0 0 il    sya
      0 0 ils    sila
      0 0 je    ako
      0 0 jusqu`à    hanggang
      0 0 juste    lamang
      0 0 l`un et l`autre    pareho…at
      0 0 mais    pero
      0 0 malgré    bukod sa
      0 0 nous    tayo
      0 0    saan
      0 0    saan
      0 0 parce que    dahil
      0 0 pas seulement... mais également    hindi lang…ngunit…
      0 0 pendant    habang
      0 0 pendant que    habang
      0 0 plus que tout    bukod sa lahat
      0 0 pour    para
      0 0 pourquoi    bakit
      0 0 près de    malapit
      0 0 quand    kailan
      0 0 que    ano
      0 0 quelque chose    isang bagay
      0 0 quelqu`un    isang tao
      0 0 qui    sino
      0 0 sans    wala
      0 0 selon    ayon sa
      0 0 si    kung
      0 0 sous    sa ilalim
      0 0 sur    sa
      0 0 sur le dessus de    sa ibabaw ng
      0 0 tout    lahat
      0 0 tout le monde    lahat
      0 0 une autre chose    at isa pa
      0 0 vers    sa palibot
      0 0 vers    tungo
      0 0 vous    ikaw
Languages: 法语, Tagalog, more...
課程: 法语-Tagalog, more...