صفات گوناگون - Varios Adjetivos24 words

0 0
生字語言: Farsi
翻易語言: Spanish
Word Translation
      0 0 آخرین    el último
      0 0 آخرین    último
      0 0 آزاد    libre
      0 0 بد    malo
      0 0 بعدی    siguiente
      0 0 بی صدا    silencioso
      0 0 بی فایده    inútil
      0 0 تنها    solo
      0 0 جدید    nuevo
      0 0 خالی    vacío
      0 0 دیگر    otro
      0 0 ساده    simple
      0 0 عظیم    enorme
      0 0 معمول    ordinario
      0 0 معمولی    ordinario
      0 0 مفید    útil
      0 0 همه    entero
      0 0 وحشتناک    horrible
      0 0 ویژه    especial
      0 0 پر    lleno
      0 0 پر سر و صدا    ruidoso
      0 0 کامل    perfecto
      0 0 کامل    completo
      0 0 یکسان    igual
Languages: Farsi, 西班牙语, more...
課程: Farsi-西班牙语, more...