حرکت، جهت‌ها - Movimiento, Direcciones

به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.. Muévete lentamente, conduce seguro.

44 words

0 0
生字語言: Farsi
翻易語言: Spanish
Word Translation
      0 0 آمدن    venir
      0 0 آن پایین    ahí abajo
      0 0 افتادن    caer
      0 0 ایستادن    parar
      0 0 بازگشتن    volver
      0 0 بالا بردن    levantar
      0 0 بالا رفتن    subir
      0 0 برخوردکردن و بازگشتن    brincar
      0 0 برگشتن    regresar
      0 0 به آرامی    lentamente
      0 0 به تندی    con rapidez
      0 0 به سرعت    rápidamente
      0 0 به سمت راست    a la derecha
      0 0 به سمت چپ    a la izquierda
      0 0 بی حرکت    inmóvil
      0 0 بیرون آمدن    salir
      0 0 حرکت کردن    moverse
      0 0 دور    lejos
      0 0 رانندگی کردن    conducir
      0 0 رسیدن    llegar
      0 0 رسیدن به    alcanzar
      0 0 رفتن    ir
      0 0 سرعت    velocidad
      0 0 سریع    veloz
      0 0 سریع    rápido
      0 0 سفر رفتن    viajar
      0 0 شتاب کردن    apurar
      0 0 صعود کردن    trepar
      0 0 عبور کردن    atravesar
      0 0 فشار دادن    empujar
      0 0 لغزیدن    tropezar
      0 0 لغزیدن    deslizarse
      0 0 ماندن    permanecer
      0 0 مسافرت کردن    viajar
      0 0 مستقیم    directo
      0 0 وارد شدن    entrar
      0 0 واژگون شدن    volcar
      0 0 پائین آمدن    bajar
      0 0 چرخیدن    doblar
      0 0 کدام طرف؟    ¿por dónde?
      0 0 کشیدن    tirar
      0 0 کند    lento
      0 0 گردش    una vuelta
      0 0 گردش رفتن    un viaje
Languages: Farsi, 西班牙语, more...
課程: Farsi-西班牙语, more...