مواد، اجسام، اشیا و ابزار - Materiales, Sustancias, Objetos, Instrumentos42 words

0 0
生字語言: Farsi
翻易語言: Spanish
Word Translation
      0 0 آجر    un ladrillo
      0 0 آهن    hierro
      0 0 باریک    estrecho
      0 0 باز    abierto
      0 0 بخار    vapor
      0 0 بسته    cerrado
      0 0 تخته    una tabla
      0 0 تیز    afilado
      0 0 خشن    rústico
      0 0 خشک    seco
      0 0 خلاء    vacío
      0 0 خنک کردن    enfriar
      0 0 خیس شدن    mojarse
      0 0 خیس کردن    mojar
      0 0 داغ    caliente
      0 0 ذوب شدن    derretir
      0 0 رس    arcilla
      0 0 زنگ زدن    oxidarse
      0 0 سخت    duro
      0 0 سرد    frío
      0 0 سرد شدن    tener frío
      0 0 سطح    superficie
      0 0 سنگ    una piedra
      0 0 سنگین    pesado
      0 0 سوراخ    un agujero
      0 0 صاف    liso
      0 0 فاسد شدن    podrir
      0 0 فلز    metal
      0 0 لغزنده    resbaladizo
      0 0 ماده    material
      0 0 مایع    líquido
      0 0 نرم    blando
      0 0 نفت    petróleo
      0 0 نوک دار    puntiagudo
      0 0 پارچه    tela
      0 0 پشم    lana
      0 0 چرم    cuero
      0 0 چوب    madera
      0 0 کاغذ    papel
      0 0 کاملاً جدید    nuevo
      0 0 کند    desafilado
      0 0 یخ    hielo
Languages: Farsi, 西班牙语, more...
課程: Farsi-西班牙语, more...