افراد: بستگان، دوستان، دشمنان... - 人々: 親類、友人、敵など44 words

0 0
生字語言: Farsi
翻易語言: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 احمق    馬鹿 (Baka)
      0 0 اسم    (Mei)
      0 0 اشتباه گفتن    間違う (Machigau)
      0 0 امیدوار بودن    望む (Nozomu)
      0 0 بوسه    キス (Kisu)
      0 0 بوسیدن    キスする (KisuSuru)
      0 0 بیوه    配偶者を亡くした (HaiguushaWoNakuShita)
      0 0 تاسف    すみません (Sumimasen)
      0 0 جمعیت    群衆 (Gunshuu)
      0 0 حقیقت    真実 (Shinjitsu)
      0 0 دختر    少女 (Shoujo)
      0 0 درست گفتن    正しい (TadashiI)
      0 0 دروغ    偽り (Itsuwari)
      0 0 دروغ گفتن    横たわる (YokoTawaru)
      0 0 دست دادن    握手する (AkushuSuru)
      0 0 دسته گل    花束 (Hanataba)
      0 0 دشمن    (Teki)
      0 0 دوست    友人 (Yuujin)
      0 0 زن    女性 (Josei)
      0 0 زنانه    女性 (Josei)
      0 0 ستایش کردن    礼拝する (ReihaiSuru)
      0 0 شخص    (Nin)
      0 0 صدا    (Koe)
      0 0 عشق    (Ai)
      0 0 عشق ورزیدن    愛す (Aisu)
      0 0 مانند یک آدم دیوانه    気が狂った人のように (KigaKuruttaNinNoyouni)
      0 0 متوجه شدن    分かる (WakaRu)
      0 0 مرد    男性 (Dansei)
      0 0 مردانه    男性 (Dansei)
      0 0 مردم    (Nin)
      0 0 مهمان    (Kyaku)
      0 0 نام    名前 (Namae)
      0 0 نام خانوادگی    (Sei)
      0 0 نفرت داشتن    憎しむ (ZouShimu)
      0 0 نوزاد    赤ん坊 (Akanbou)
      0 0 هدیه    贈り物 (Okurimono)
      0 0 همدیگر را بوسیدن    互いにキスする (TagainiKisuSuru)
      0 0 همسایه    隣人 (Rinjin)
      0 0 هم‌اتاقی    ルームメート (Ru^mume^to)
      0 0 پسر    少年 (Shounen)
      0 0 کارت‌پستال    はがき (Hagaki)
      0 0 کمک    援助 (Enjo)
      0 0 یارو    仲間 (Nakama)
      0 0 یک نصیحت    忠告 (Chuukoku)
Languages: Farsi, 日语, more...
課程: Farsi-日语, more...