Animals - Dyr

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr

words

      

Buildings, Organizations - Bygninger, Organisationer

Churches, theatres, train stations, stores. Kirker, teatre, togstationer, butikker

words

      

Car - Bil

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder

words

      

City, Streets, Transportation - By, Gader, Transport

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset

words

      

Clothing 1 - Tøj 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen

words


      

Colors - Farver

All about red, white and blue. Alt om rød, hvid og blå

words

      

Education 1 - Uddannelse 1

All about school, college, university. Alt om skole, højskole, universitet

words

      

Education 2 - Uddannelse 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb

words

      

Entertainment, Art, Music - Underholdning, Kunst, Musik

What would be our life without art? An empty shell. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal

words

      

Family - Familie

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet

words


      

Feelings, Senses - Følelser, Sanser

All about love, hate, smell and touch. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans

words

      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Mad, Restauranter, Køkken 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster

words

      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Mad, Restauranter, Køkken 2

Part two of yummy lesson. Del to af lækkerbisken

words

      

Geography: Countries, Cities... - Geografi: Lande, Byer...

Know the world where you live. Kend den verden, som du bor i

words

      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder

Know how to socialize with people. Vid, hvordan du skal omgås folk

words

      

Health, Medicine, Hygiene - Sundhed, Medicin, Hygiejne

How to tell doctor about your headache. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine

words


      

Human Body Parts - Menneskets kropsdele

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører

words

      

Human Characteristics 1 - Menneskelige kendetegn 1

How to describe people around you. Sådan beskrives folk omkring dig

words


      

Life, Age - Liv, Alder

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død

words


      

Measures, Measurements - Mål, Måleenheder

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?

words

      

Money, Shopping - Penge, Indkøb

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge

words

      

Movement, Directions - Bevægelser, Retninger

Move slowly, drive safely.. Kør roligt og sikkert.

words

      

Nature - Natur

Preserve nature, your mother!. Bevar naturen, din moder!

words

      

Numbers - Tal

One, two, three… Millions, billions. En, to, tre...Millioner, milliarder

words


      

Plants - Planter

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske

words

      

Profession - Profession

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!

words


      

Religion, Politics, Military, Science - Religion, Politik, Militær, Videnskab

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!

words

      

Sports, Games, Hobbies - Sport, Spil, Hobbyer

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker

words

      

Time 1 - Tid 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!

words

      

Time 2 - Tid 2

Don`t waste your time! Learn new words. Spild ikke din tid! Lær nye ord

words

      

Tools - Værktøj

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug

words


      

Weather - Vejr

There is no bad weather, all weather is fine.. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.

words

      

Work, Business, Office - Arbejde, Forretning, Kontor

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde

words

Languages: Английски, Датски, по-подробно...
Уроци: Английски-Датски, по-подробно...
Audio Уроци: Датски-Английски