กริยาที่หลากหลาย 1 - 様々な動詞169 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 กระจาย    広まる (HiromaRu)
      0 0 กลายมาเป็น    なる (Naru)
      0 0 กวาด    掃く (Haku)
      0 0 ขน/แบก    運ぶ (Hakobu)
      0 0 ขว้าง    投げる (NageRu)
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    たよる (Tayoru)
      0 0 ขุด    掘る (Horu)
      0 0 คลุม    カバーする (Kaba^Suru)
      0 0 คิด    思う (Omou)
      0 0 ชอบมากกว่า    好む (Konomu)
      0 0 ซ่อน    隠す (Kakusu)
      0 0 ซ่อม    修理する (ShuuriSuru)
      0 0 ดู    見る (Miru)
      0 0 ตอบ    返答する (HentouSuru)
      0 0 ตี    当たる (AtaRu)
      0 0 ต้อง    そうしなければならない (Soushinakerebanaranai)
      0 0 ต้องการ    必要とする (HitsuyouTosuru)
      0 0 ถาม    尋ねる (TazuneRu)
      0 0 ทำ    つくる (Tsukuru)
      0 0 ทำ    する (Suru)
      0 0 นอนหลับ    寝入る (Neiru)
      0 0 นั่ง    座る (Suwaru)
      0 0 ปิด    閉じる (TojiRu)
      0 0 พยายาม    試みる (KokoromiRu)
      0 0 พับ    折り重ねる (OriKasaneru)
      0 0 พูด    話す (Hanasu)
      0 0 ฟัง    開く (Hiraku)
      0 0 มี    持つ (Motsu)
      0 0 ยืด    伸ばす (NobaSu)
      0 0 รอ    待つ (Matsu)
      0 0 รักษา    保つ (Tamotsu)
      0 0 ร้องไห้    泣く (Naku)
      0 0 ลืม    忘れる (WasureRu)
      0 0 ล้อมรอบ    取り囲む (ToriKakomu)
      0 0 วาง    置く (Oku)
      0 0 สนุก    楽しむ (TanoshiMu)
      0 0 สวมเสื้อผ้า    装う (Yosoou)
      0 0 สวมใส่    着る (Kiru)
      0 0 สังเกต    気付く (Kiduku)
      0 0 สูบ    喫煙する (KitsuenSuru)
      0 0 ส่ง    送る (Okuru)
      0 0 หลับ    眠る (Nemuru)
      0 0 หวัง    望む (Nozomu)
      0 0 หา    見つける (MitsuKeru)
      0 0 หา    探す (Sagasu)
      0 0 หายไป    姿を消す (SugataWoKesu)
      0 0 อธิบาย    説明する (SetsumeisuRu)
      0 0 ออกจาก    去る (Saru)
      0 0 อาศัย    住む (Sumu)
      0 0 อาศัย    占領する (SenryouSuru)
      0 0 อ่าน    読む (Yomu)
      0 0 เขียน    書く (Kaku)
      0 0 เข้าใจ    分かる (WakaRu)
      0 0 เท    注ぐ (Sosogu)
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    ある (Aru)
      0 0 เป็นของ    属する (Zokusuru)
      0 0 เริ่ม    始まる (HajimaRu)
      0 0 เลือก    選ぶ (Erabu)
      0 0 เสนอ    申し出る (Moushideru)
      0 0 เห็น    見る (Miru)
      0 0 เอา    取る (Toru)
      0 0 เอามา    持って来る (MotteKuru)
      0 0 ใช้    費やす (Tsuiyasu)
      0 0 ใช้    使用する (ShiyousuRu)
      0 0 ให้    あげる (Ageru)
      0 0 ได้กลิ่น    匂う (Niou)
      0 0 ได้ยิน    聞く (Kiku)
      0 0 ได้รับ    受けとる (UkeToru)
      0 0 ไหม้    燃える (MoeRu)
Languages: Тайландски, Японски, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Японски, по-подробно...