กริยาที่หลากหลาย 1 - Vari Verbi 169 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: Italian
Word Translation
      0 0 กระจาย    divaricare
      0 0 กลายมาเป็น    diventare
      0 0 กวาด    spazzare
      0 0 ขน/แบก    portare
      0 0 ขว้าง    lanciare
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    dipendere
      0 0 ขุด    scavare
      0 0 คลุม    coprire
      0 0 คิด    pensare
      0 0 ชอบมากกว่า    preferire
      0 0 ซ่อน    nascondere
      0 0 ซ่อม    riparare
      0 0 ดู    guardare
      0 0 ตอบ    rispondere
      0 0 ตี    colpire
      0 0 ต้อง    avere
      0 0 ต้องการ    necessitare
      0 0 ถาม    chiedere
      0 0 ทำ    fare
      0 0 ทำ    fare
      0 0 นอนหลับ    addormentarsi
      0 0 นั่ง    sedersi
      0 0 ปิด    chiudere
      0 0 พยายาม    provare
      0 0 พับ    piegare
      0 0 พูด    parlare
      0 0 ฟัง    ascoltare
      0 0 มี    avere
      0 0 ยืด    stendere
      0 0 รอ    aspettare
      0 0 รักษา    tenere
      0 0 ร้องไห้    piangere
      0 0 ลืม    dimenticare
      0 0 ล้อมรอบ    circondare
      0 0 วาง    mettere
      0 0 สนุก    divertirsi
      0 0 สวมเสื้อผ้า    vestire
      0 0 สวมใส่    portare
      0 0 สังเกต    rimarcare
      0 0 สูบ    fumare
      0 0 ส่ง    inviare
      0 0 หลับ    dormire
      0 0 หวัง    sperare
      0 0 หา    trovare
      0 0 หา    cercare
      0 0 หายไป    sparire
      0 0 อธิบาย    descrivere
      0 0 ออกจาก    partire
      0 0 อาศัย    abitare
      0 0 อาศัย    occupare
      0 0 อ่าน    leggere
      0 0 เขียน    scrivere
      0 0 เข้าใจ    capire
      0 0 เท    versare
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    essere
      0 0 เป็นของ    appartenere
      0 0 เริ่ม    iniziare
      0 0 เลือก    scegliere
      0 0 เสนอ    offrire
      0 0 เห็น    vedere
      0 0 เอา    prendere
      0 0 เอามา    portare
      0 0 ใช้    passare
      0 0 ใช้    usare
      0 0 ให้    dare
      0 0 ได้กลิ่น    odorare
      0 0 ได้ยิน    sentire
      0 0 ได้รับ    ricevere
      0 0 ไหม้    bruciare
Languages: Тайландски, Италиански, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Италиански, по-подробно...