งาน ธุรกิจ ที่ทำงาน - Lavoro, Affari, Ufficio

อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน. Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro

44 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: Italian
Word Translation
      0 0 กระเป๋าเอกสาร    una valigetta
      0 0 การบริหารจัดการ    direzione
      0 0 การบัญชี    contabilità
      0 0 ข้อติชม    un commentario
      0 0 ครบถ้วน    completo
      0 0 ความคิด    un`idea
      0 0 ความยุ่งเหยิง    un disordine
      0 0 ความรับผิดชอบ    responsabilità
      0 0 คอมพิวเตอร์    un computer
      0 0 จดหมาย    una lettera
      0 0 จัดหาให้    fornire
      0 0 จำเป็น    obbligatorio
      0 0 ซองจดหมาย    una busta
      0 0 ซ่อมแซม    riparare
      0 0 ทำงาน    lavorare
      0 0 ทำสำเนา    copiare
      0 0 ที่ทำงาน    un ufficio
      0 0 ธุรกิจ    affari
      0 0 นัดหมาย    un appuntamento
      0 0 นิตยสาร    una rivista
      0 0 บันทึก    una nota
      0 0 ประสบการณ์    un`esperienza
      0 0 ประสิทธิผล    efficace
      0 0 ปัญหา    un problema
      0 0 ยกเลิก    annullare
      0 0 ระเบียบ    ordine
      0 0 รายงาน    un rapporto
      0 0 ลวดหนีบกระดาษ    una graffetta
      0 0 ลูกจ้าง    un dipendente
      0 0 วันหยุดพักผ่อน    una vacanza
      0 0 วิธีการ    un metodo
      0 0 หนังสือ    un libro
      0 0 หนังสือพิมพ์    un giornale
      0 0 เครื่องคิดเลข    una calcolatrice
      0 0 เครื่องพิมพ์    una stampante
      0 0 เจ้าของ    un proprietario
      0 0 เจ้านาย    un capo
      0 0 เม้าส์    un mouse
      0 0 เสนอ    offrire
      0 0 แสตมป์    un francobollo
      0 0 โต๊ะทำงาน    una scrivania
      0 0 โรงงาน    una fabbrica
      0 0 ใช้    usare
      0 0 ไฟล์    una cartella
Languages: Тайландски, Италиански, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Италиански, по-подробно...