กริยาที่หลากหลาย 1 - Különféle igék 169 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: Hungarian
Word Translation
      0 0 กระจาย    elterjedni
      0 0 กลายมาเป็น    válni
      0 0 กวาด    seperni
      0 0 ขน/แบก    cipelni
      0 0 ขว้าง    dobni
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    függeni
      0 0 ขุด    ásni
      0 0 คลุม    befedni
      0 0 คิด    gondolkodni
      0 0 ชอบมากกว่า    jobban kedvelni valamit
      0 0 ซ่อน    elrejteni
      0 0 ซ่อม    megjavítani
      0 0 ดู    nézni
      0 0 ตอบ    válaszolni
      0 0 ตี    megütni
      0 0 ต้อง    kell
      0 0 ต้องการ    szükségesnek lenni
      0 0 ถาม    kérdezni
      0 0 ทำ    csinálni
      0 0 ทำ    tenni
      0 0 นอนหลับ    elaludni
      0 0 นั่ง    ülni
      0 0 ปิด    zárni
      0 0 พยายาม    próbálni
      0 0 พับ    behajtani
      0 0 พูด    beszélni
      0 0 ฟัง    hallgatni
      0 0 มี    birtokolni
      0 0 ยืด    kinyújtani
      0 0 รอ    várni
      0 0 รักษา    megtartani
      0 0 ร้องไห้    sírni
      0 0 ลืม    elfelejteni
      0 0 ล้อมรอบ    bekeríteni
      0 0 วาง    tenni
      0 0 สนุก    szórakozni
      0 0 สวมเสื้อผ้า    öltözni
      0 0 สวมใส่    viselni
      0 0 สังเกต    észrevenni
      0 0 สูบ    dohányozni
      0 0 ส่ง    küldeni
      0 0 หลับ    aludni
      0 0 หวัง    remélni
      0 0 หา    találni
      0 0 หา    keresni
      0 0 หายไป    eltűnni
      0 0 อธิบาย    leírni
      0 0 ออกจาก    elmenni
      0 0 อาศัย    lakni
      0 0 อาศัย    foglalni
      0 0 อ่าน    olvasni
      0 0 เขียน    írni
      0 0 เข้าใจ    megérteni
      0 0 เท    önteni
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    lenni
      0 0 เป็นของ    tartozni
      0 0 เริ่ม    elkezdeni
      0 0 เลือก    választani
      0 0 เสนอ    ajánlani
      0 0 เห็น    látni
      0 0 เอา    venni
      0 0 เอามา    hozni
      0 0 ใช้    tölteni
      0 0 ใช้    használni
      0 0 ให้    adni
      0 0 ได้กลิ่น    szagolni
      0 0 ได้ยิน    hallani
      0 0 ได้รับ    kapni
      0 0 ไหม้    égni
Languages: Тайландски, Унгарски, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Унгарски, по-подробно...