ตัวเลข - Számok

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Egy, kettő, három...milliók, milliárdok

31 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: Hungarian
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    szám
      0 0 ตัวเลขดิจิท    számjegy
      0 0 พัน    ezer
      0 0 พันล้าน    milliárd
      0 0 ยี่สิบ    húsz
      0 0 ร้อย    száz
      0 0 ล้าน    millió
      0 0 สอง    kettő
      0 0 สาม    három
      0 0 สามสิบ    harminc
      0 0 สิบ    tíz
      0 0 สิบสอง    tizenkettő
      0 0 สิบสาม    tizenhárom
      0 0 สิบเอ็ด    tizenegy
      0 0 สี่    négy
      0 0 สี่สิบ    negyven
      0 0 หก    hat
      0 0 หกสิบ    hatvan
      0 0 หนึ่ง    egy
      0 0 ห้า    öt
      0 0 ห้าสิบ    ötven
      0 0 อันดับที่    sorszámnév
      0 0 อันดับสอง    második
      0 0 อันดับสาม    harmadik
      0 0 อันดับหนึ่ง    első
      0 0 เก้า    kilenc
      0 0 เก้าสิบ    kilencven
      0 0 เจ็ด    hét
      0 0 เจ็ดสิบ    hetven
      0 0 แปด    nyolc
      0 0 แปดสิบ    nyolcvan
Languages: Тайландски, Унгарски, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Унгарски, по-подробно...