การศึกษา 2 - Oktatás 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. Az oktatási folyamatokról szóló leckénk második része

49 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: Hungarian
Word Translation
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง    hátizsák
      0 0 การคูณ    szorzás
      0 0 การทดลอง    kísérlet
      0 0 การบวก    összeadás
      0 0 การรวม    összeg
      0 0 การลบ    kivonás
      0 0 การหาร    osztás
      0 0 คณิตศาสตร์    matematika
      0 0 ความผิดพลาด    hiba
      0 0 จำขึ้นใจ    fejből
      0 0 จิตวิทยา    pszihológia
      0 0 ชอล์ค    kréta
      0 0 ชีววิทยา    biológia
      0 0 ดาราศาสตร์    csillagászat
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน    iskolai
      0 0 นิเวศวิทยา    ökológia
      0 0 บท    fejezet
      0 0 บวก    plusz
      0 0 ประวัติศาสตร์    történelem
      0 0 ปริญญา    fok
      0 0 ปากกา    toll
      0 0 ผิด    helytelen
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ    fecsegni
      0 0 ฟิสิกส์    fizika
      0 0 ภูมิศาสตร์    földrajz
      0 0 มุม    szög
      0 0 ยางลบ    radír
      0 0 ระบบ    rendszer
      0 0 รัศมี    sugár
      0 0 รูปสามเหลี่ยม    háromszög
      0 0 ลบ    mínusz
      0 0 ลบ    radírozni
      0 0 วงกลม    kör
      0 0 วรรณคดี    irodalom
      0 0 วาด    rajzolni
      0 0 สนเทศศาสตร์    informatika
      0 0 สังคมวิทยา    szociológia
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส    négyzet
      0 0 ห้องทดลอง    laboratórium
      0 0 เครื่องฉายภาพ    vetítőgép
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน    osztálytárs
      0 0 เรขาคณิต    mértan
      0 0 เรื่อง    tantárgy
      0 0 เศรษฐศาสตร์    közgazdaságtan
      0 0 แก้ปัญหา    megoldani
      0 0 โรงเรียนประถม    általános iskola
      0 0 โรงเรียนมัธยม    középiskola
      0 0 ใจความสำคัญ    téma
      0 0 ไวยากรณ์    nyelvtan
Languages: Тайландски, Унгарски, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Унгарски, по-подробно...