คำสรรพนาม คำสันธาน คำบุรพบท - Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις57 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: Greek
Word Translation
      0 0 กับ    με
      0 0 ของใคร    ποιανού
      0 0 ข้างนอก    έξω από
      0 0 ข้างหน้า    μπροστά από
      0 0 ข้างหลัง    πίσω από
      0 0 ข้างใน    μέσα
      0 0 ข้างๆ    δίπλα από
      0 0 จนกระทั่ง    μέχρι
      0 0 จาก    από
      0 0 ฉัน    εγώ
      0 0 ด้วยเหมือนกัน    επίσης
      0 0 ตั้งแต่    από τότε
      0 0 ตามที่    σύμφωνα με
      0 0 ต่อต้าน    ενάντια
      0 0 ถึงแม้ว่า    πάρ`αυτα
      0 0 ถ้า    εάν
      0 0 ทั้งหมด    όλοι
      0 0 ทำไม    γιατί
      0 0 ที่ไหน    όπου
      0 0 ที่ไหน    όπου
      0 0 ทุกๆคน    όλοι
      0 0 ท่ามกลาง    μεταξύ
      0 0 นอกจาก    επιπλέον
      0 0 นอกจากนั้น    επιπλέον
      0 0 บน    πάνω
      0 0 บริเวณ    περίπου
      0 0 บางคน    κάποιος
      0 0 บางสิ่ง    κάτι
      0 0 ประมาณ    γύρω από
      0 0 ปราศจาก    χωρίς
      0 0 ผ่าน    μέσω
      0 0 พวกคุณ    εσείς
      0 0 พวกเขา    αυτοί
      0 0 ระหว่าง    μεταξύ
      0 0 สำหรับ    για
      0 0 หลัง    κατόπιν
      0 0 หล่อน    αυτή
      0 0 อย่างไร    πώς
      0 0 อะไร    τι
      0 0 อีกครั้ง    πάλι
      0 0 เขา    αυτός
      0 0 เพราะฉะนั้น    έτσι
      0 0 เพราะว่า    επειδή
      0 0 เพื่อที่จะ    προκειμένου
      0 0 เมื่อ    όταν
      0 0 เรา    εμείς
      0 0 แต่    αλλά
      0 0 และ    και
      0 0 ใกล้กับ    κοντά
      0 0 ใคร    ποιοι
      0 0 ใต้    κάτω από
      0 0 ใน    μέσα
      0 0 ในระหว่าง    κατά τη διάρκεια
      0 0 ในระหว่างที่    ενώ
      0 0 ไปที่    προς
      0 0 ไปยัง    προς
      0 0 ไม่เพียงแต่    όχι μόνο... αλλά και
Languages: Тайландски, Гръцки, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Гръцки, по-подробно...