கல்வி 2 - Oktatás 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Az oktatási folyamatokról szóló leckénk második része

49 words

0 0
Език на думата: Tamil
Език на превода: Hungarian
Word Translation
   0 0 அத்தியாயம்    fejezet
   0 0 அரட்டை அடித்தல்    fecsegni
   0 0 அழித்தல்    radírozni
   0 0 அழிப்பான்    radír
   0 0 ஆரம்    sugár
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி    általános iskola
   0 0 இயற்பியல்    fizika
   0 0 இலக்கணம்    nyelvtan
   0 0 இலக்கியம்    irodalom
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி    középiskola
   0 0 உயிரியல்    biológia
   0 0 உளவியல்    pszihológia
   0 0 கணிதம்    matematika
   0 0 கழித்தல்    kivonás
   0 0 கழித்தல் குறி    mínusz
   0 0 கூட்டல்    összeadás
   0 0 கூட்டல் குறி    plusz
   0 0 கோணம்    szög
   0 0 சதுரம்    négyzet
   0 0 சமூகவியல்    szociológia
   0 0 சாக்பீஸ்    kréta
   0 0 சூழலியல்    ökológia
   0 0 சோதனை    kísérlet
   0 0 சோதனைக் கூடம்    laboratórium
   0 0 டிகிரி    fok
   0 0 தகவலியல்    informatika
   0 0 தவறு    helytelen
   0 0 தவறு    hiba
   0 0 தீர்வு காணுதல்    megoldani
   0 0 பள்ளி தொடர்பான    iskolai
   0 0 பாடப் பொருள்    tantárgy
   0 0 புவியியல்    földrajz
   0 0 பெருக்கல்    szorzás
   0 0 பொருளியல்    közgazdaságtan
   0 0 பேனா    toll
   0 0 ப்ரொஜெக்டர்    vetítőgép
   0 0 மனப்பாடம்    fejből
   0 0 முக்கோணம்    háromszög
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை    hátizsák
   0 0 முறையமைப்பு    rendszer
   0 0 மொத்தம்    összeg
   0 0 மையக்கருத்து    téma
   0 0 வகுத்தல்    osztás
   0 0 வகுப்புத் தோழர்    osztálytárs
   0 0 வடிவியல்    mértan
   0 0 வட்டம்    kör
   0 0 வரலாறு    történelem
   0 0 வரைதல்    rajzolni
   0 0 வானவியல்    csillagászat
Languages: Tamil, Унгарски, по-подробно...
Уроци: Tamil-Унгарски, по-подробно...