இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
Език на думата: Tamil
Език на превода: Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, Иврит, по-подробно...
Уроци: Tamil-Иврит, по-подробно...