கல்வி 2 - التعليم 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். الجزء الثاني من درسنا الشهير عن عملية التعليم

49 words

0 0
Език на думата: Tamil
Език на превода: Arabic
Word Translation
   0 0 அத்தியாயம்    الفصل
   0 0 அரட்டை அடித்தல்    للدَرْدَشَة
   0 0 அழித்தல்    للمَحُو
   0 0 அழிப்பான்    المحّاية
   0 0 ஆரம்    نصف القطر
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி    المدرسة الإبتدائية
   0 0 இயற்பியல்    الفيزياء
   0 0 இலக்கணம்    القواعد
   0 0 இலக்கியம்    الأدب
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி    المدرسة العليا
   0 0 உயிரியல்    عِلْم الأحياء
   0 0 உளவியல்    عِلْم النفْس
   0 0 கணிதம்    الرياضيات
   0 0 கழித்தல்    الطرح
   0 0 கழித்தல் குறி    الناقص
   0 0 கூட்டல்    الإضافة
   0 0 கூட்டல் குறி    الزائد
   0 0 கோணம்    الزاوية
   0 0 சதுரம்    المربع
   0 0 சமூகவியல்    عِلْم الإجتماع
   0 0 சாக்பீஸ்    الطباشير
   0 0 சூழலியல்    عِلْم البيئة
   0 0 சோதனை    تجربة
   0 0 சோதனைக் கூடம்    المختبر
   0 0 டிகிரி    الدرجة
   0 0 தகவலியல்    تقنية المعلومات
   0 0 தவறு    خاطئ
   0 0 தவறு    الخطأ
   0 0 தீர்வு காணுதல்    للحَلّ
   0 0 பள்ளி தொடர்பான    مُتَعَلّقة بالمدرسةِ
   0 0 பாடப் பொருள்    الموضوع
   0 0 புவியியல்    الجغرافية
   0 0 பெருக்கல்    الضرب
   0 0 பொருளியல்    الإقتصاد
   0 0 பேனா    القلم
   0 0 ப்ரொஜெக்டர்    العارض
   0 0 மனப்பாடம்    من القلب
   0 0 முக்கோணம்    المثلث
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை    حقيبة الظهر
   0 0 முறையமைப்பு    النظام
   0 0 மொத்தம்    المبلغ
   0 0 மையக்கருத்து    الموضوع
   0 0 வகுத்தல்    القسم
   0 0 வகுப்புத் தோழர்    الزميل
   0 0 வடிவியல்    الهندسة
   0 0 வட்டம்    الدائرة
   0 0 வரலாறு    التأريخ
   0 0 வரைதல்    للسَحْب
   0 0 வானவியல்    عِلْم الفلك
Languages: Tamil, Арабски, по-подробно...
Уроци: Tamil-Арабски, по-подробно...