احساسات و عواطف - Gefühle, Sinne

همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن. Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.

Език на думата: Farsi
Език на превода: German


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0