الحركة، الإتجاهات - حرکت، جهت‌ها

حركة بطيئة، قيادة أمنة.. به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.

Език на думата: Arabic
Език на превода: Farsi


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0