Dear language learning Friend! If you like Internet Polyglot please support it financially and become a patron!

Предназначението на този сайт е да подпомогне изучаването на чужди езици и заучаването на чуждите думи и техния превод. Играта в този сайт помага за бързото запаметяване на думите и съхраняването им в паметта за дълъг период от време. Достъпът към всички страници е свободен.

What language do you learn?
What language do you speak?