Автомобиль - Auto

Вы находитесь за рубежом и хотите взять напрокат автомобиль? Очень важно знать где у него руль. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.

words

      

Время 1 - Čas 1

Время бежит! Не медли! Учи все о времени вместе с Интернет Полиглотом!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!

words

      

Время 2 - Čas 2

Не теряйте времени! Учите новые слова. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka

words

      

География: страны, города… - Zeměpis: Země, města,..

Знай мир, в котором живешь. Poznejte svět, ve kterém žijete

words

      

Город, улицы, транспорт - Města, ulice, doprava

Не потеряйтесь в большом городе. Знайте как спросить как пройти к опере. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře

words

      

Движение, направления - Pohyb, směry

Тише едешь дальше будешь. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně

words

      

Деньги, покупки - Peníze, nakupování

Не пропустите этот урок, Учитесь считать деньги. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze

words


      

Еда, рестораны, кухня 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Вкусный урок. Все о ваших любимых деликатесных кушаньях. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.

words

      

Еда, рестораны, кухня 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Вкусный урок. Часть вторая. Pokračování lekce k sežrání.

words

      

Животные - Zvířata

Кошки и собаки. Птички и рыбки. В мире животных.. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech

words


      

Жизнь, возраст - Život, Stáří

Жизнь коротка. Все об этапах жизненного пути от рождения до смерти. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti

words

      

Здоровье, медицина, гигиена - Zdraví, medicína, hygiena

Как рассказать доктору о том, что у вас болит голова. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy

words

      

Измерения - Míry, měření

Дюймы или сантиметры? А ты перешел на метрическую систему мер?!. Máte raději palce, nebo centimetry?

words

      

Инструменты - Nástroje

Что использовать для чистки, ремонта, работы в саду. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení

words
      

Образование 1 - Vzdělání 1

Все о школе, институте, университете. Všechno o škole, vysoké a univerzitě

words

      

Образование 2 - Vzdělání 2

Часть вторая нашего знаменитого урока о процессах обучения. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání

words

      

Одежда 1 - Oblečení 1

Все о том как красиво и тепло одеваться. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo

words


      

Погода - Počasí

У природы нет плохой погоды, всякая погода - благодать. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné

words

      

      

Природа - Příroda

Берегите природу, мать вашу!. Ochraňujte přírodu, svou matku!

words

      

Профессия - Profese

Очень важно в наши дни иметь хорошую профессию. Но можно ли быть профессионалом и не знать иностранные языки? Врядли!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!

words

      

Работа, бизнес, офис - Práce, podnikání, kancelář

От работы кони дохнут. Сядь, отдохни, поучи слова о работе. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci

words

      

Развлечения, искусство, музыка - Zábava, umění, hudba

Что наша жизнь без искусства? Пустая скорлупа. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka

words


      

Растения - Rostliny

Простые чудеса природы. Березки-елочки, шишечки-иголочки, цветочки-ягодки да грибочки-лютики. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře

words

      

Религия, политика, армия, наука - Náboženství, politika, armáda, věda

Не пропустите наш самый серьезный урок. Занимайтесь любовью, а не войнами!. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!

words

      

Семья - Rodina

Мама, папа, родственники. Семья - это святое. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života

words

      

Спорт, игры, хобби - Sporty, hry, koníčky

Отдохни и повеселись! Все о футболе, шахматах и коллекционировании спичек. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček

words

      

Строения, организации - Budovy, organizace

Церкви, театры, вокзалы, магазины. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody

words

      

Цвета - Barvy

Каждый охотник желает знать где сидит фазан. Vše o červené, bílé a modré

words

      

Части тела - Části lidského těla

Лицо - зеркало души. Все о руках-ногах и ушах. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši

words

      

Человеческие качества 1 - Popis člověka 1

Как охарактеризовать людей вокруг вас. Jak popsat lidi kolem sebe

words


      

Числа - Čísla

Один, два, три... Миллионы, миллиарды. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy

words

      

Чувства, ощущения - Pocity, smysly

Все о любви и ненависти, запахах и прикосновениях. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku

words

Languages: روسي, تشيكي, more...
دروس: روسي-تشيكي, more...