คำคุณศัพท์ที่หลากหลาย - Διάφορα επίθετα24 words

0 0
لغة الكلمة: Thai
لغة الترجمة: Greek
Word Translation
      0 0 ง่าย    απλός
      0 0 ตามลำพัง    μόνος
      0 0 ถัดไป    έπειτα
      0 0 ทั้งหมด    ολόκληρος
      0 0 ธรรมดา    συνηθισμένος
      0 0 ปกติ    συνηθισμένος
      0 0 พิเศษ    ειδικός
      0 0 มีประโยชน์    χρήσιμος
      0 0 ล่าสุด    το πιο πρόσφατο
      0 0 ว่าง    κενός
      0 0 สมบูรณ์    τέλειος
      0 0 สมบูรณ์    πλήρης
      0 0 สุดท้าย    τελευταίος
      0 0 อิสระ    ελεύθερος
      0 0 อื่น    άλλος
      0 0 เงียบ    σιωπηλός
      0 0 เต็ม    πλήρης
      0 0 เลว    κακός
      0 0 เสียงดัง    θορυβώδης
      0 0 เหมือนกัน    ίδιος
      0 0 แย่มาก    φρικτός
      0 0 ใหญ่โตมโหฬาร    τεράστιος
      0 0 ใหม่    νέος
      0 0 ไม่มีประโยชน์    άχρηστος
Languages: تايلاندي, يوناني, more...
دروس: تايلاندي-يوناني, more...