பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Különféle igék 1



0 words

0 0
لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: Hungarian

Word Translation
Languages: Tamil, هنغاري, more...
دروس: Tamil-هنغاري, more...