இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, عبري, more...
دروس: Tamil-عبري, more...