பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - أفعال متنوعة 266 words

0 0
لغة الكلمة: Tamil
لغة الترجمة: Arabic
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    للتَرْك
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    للدَرْدَشَة
   0 0 அறிந்துகொள்வது    للمعْرِفة
   0 0 அழைப்பது    للدَعوة
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    للإزْعاج
   0 0 இணைப்பது    للرَبْط
   0 0 இயலுதல்    لِكي يَكُونَ قادرَ
   0 0 இழப்பது    للفَقْد
   0 0 உடைப்பது    للإنكِسار
   0 0 உருவாக்குவது    للخَلْق
   0 0 உலர்த்துவது    للتَجفيف
   0 0 ஊதுவது    للنَفْخ
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    لفَكّ الشيءِ
   0 0 எதையாவது திருகுவது    للَفّ الشيءِ على
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    للتَعْبيس
   0 0 ஏமாற்றுவது    للخَدْع
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    لإرتِكاب خطأ
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    للإرْتياَح
   0 0 கண்விழிப்பது    للإسْتِيْقاظ
   0 0 கவலைப்படுவது    للقَلْق حول
   0 0 காலியாக்குவது    للإفْراغ
   0 0 கிழிப்பது    للتَمزيق
   0 0 கிழ்ப்படிவது    للطَاعَة
   0 0 கீழே போடுவது    للسُقُوط
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    للعِصيان
   0 0 குனிவது    للإنحْناء
   0 0 கேலி பேசுவது    للتَنكيت
   0 0 கைப்பற்றுவது    للأَسْر
   0 0 சந்திப்பது    للإجتِماع
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    للكَلام بطلاقة
   0 0 சரிபார்ப்பது    للتَدقيق
   0 0 சலிப்படைவது    لكي يُجوّفَ
   0 0 சுத்தம் செய்வது    للغَسْل
   0 0 தடுப்பது    للتَحريم
   0 0 திருடுவது    للسَرِقَة
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    للإعادة
   0 0 துடைப்பது    للمَسْح
   0 0 துளையிடுவது    للتَجْويف
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    للإزْعاج
   0 0 தோற்கடிப்பது    للضَرْب
   0 0 நடுங்குவது    للإِهْتِزاز
   0 0 நடைபெறுவது    للحَدَث
   0 0 நம்புவது    للإعتِقاد
   0 0 நினைவுகூறுவது    للتَذْكير. . .
   0 0 நிரப்புவது    للمَلْئ
   0 0 நீக்குவது    للإزالة
   0 0 பதிலளிப்பது    للإجابة
   0 0 பழகிப்போவது    للتَعَوُّد على
   0 0 பாதுகாப்பது    للحِماية
   0 0 பின்பற்றுவது    للإتّباع
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    للفَصْل
   0 0 புகார் கொடுப்பது    للشكوى
   0 0 போராடுவது    للمُحَارَبَة
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    للتَبْيين
   0 0 மாற்றுவது    للتَغْيير
   0 0 மீட்பது    للإنْقاذ
   0 0 மீண்டும் செய்வது    للتكرار
   0 0 மூழ்குவது    للغَرَق
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    للإقْناع
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    للوَعْد
   0 0 வாழ்த்துவது    للتَمنّي
   0 0 விடுவிப்பது    للإصْدار
   0 0 விரிப்பது    للتَجلّي
   0 0 விரும்புவது    للإرادة
   0 0 விளக்குவது    للتَوضيح
   0 0 வெற்றிபெறுவது    للنَجاح
Languages: Tamil, عربي, more...
دروس: Tamil-عربي, more...