Professio - ሞያ

ሙያ የሌለው ጦሙን ያድራል

37 words

0 0
لغة الكلمة: Latin
لغة الترجمة: Amharic
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 actor    ተዋናይ (ta-waa-naa-ye)
   0 0 agricola    ገበሬ (ga-ba-ree)
   0 0 bibliothecarius    የቤተ መጽሐፍ ሰራተኛ (ya-bee-ta ma-tse-hha-fe sa-raa-ta-nyaa)
   0 0 caupo    ሻጭ (shaa-che)
   0 0 centonarius    የእሳት አደጋ ሰራተኛ (ya-ʾe-saa-te ʾa-da-gaa sa-raa-ta-nyaa)
   0 0 chirurgus    ቀዶ ጠጋኝ ሐኪም (qa-do tha-gaa-nye hha-ki-me)
   0 0 consultus    ጠበቃ (tha-ba-qaa)
   0 0 coquus    የወጥቤት ሰራተኛ (ya-wa-the-bee-te sa-raa-ta-nyaa)
   0 0 curator    አስተዳዳሪ (ʾa-se-ta-daa-daa-ri)
   0 0 dentista    የጥርስ ሐኪም (ya-the-re-se hha-ki-me)
   0 0 denuntiator    ፖሊስ (po-li-se)
   0 0 fur    ሌባ (lee-baa)
   0 0 indagator    አሳሽ (ʾa-saa-she)
   0 0 librarius    ጸሐፊ (tsa-hha-fi)
   0 0 lignarius    አናጢ (ʾa-naa-thi)
   0 0 machinator    መሐንዲስ (ma-hha-ne-di-se)
   0 0 magister    አስተማሪ (ʾa-se-ta-maa-ri)
   0 0 mechanicus    መካኒክ (ma-kaa-ni-ke)
   0 0 medicus    ሐኪም (hha-ki-me)
   0 0 mensarius    የባንክ ሰራተኛ (ya-baa-ne-ke sa-raa-ta-nyaa)
   0 0 miles    ወታደር (wa-taa-da-re)
   0 0 numerarius    የሂሳብ ሰራተኛ (ya-hi-saa-be sa-raa-ta-nyaa)
   0 0 nutrix    አስታማሚ (ʾa-se-taa-maa-mi)
   0 0 operarius    ስራተኛ (se-raa-ta-nyaa)
   0 0 panifex    ዳቦና ኬክ ጋጋሪ (daa-bo-naa kee-ke gaa-gaa-ri)
   0 0 philosophus    ፈላስፋ (fa-laa-se-faa)
   0 0 photographus    ፎቶግራፍ አንሺ (fo-to-ge-raa-fe ʾa-ne-shi)
   0 0 physicus    ፊዚክስ ያጠና (fi-zi-ke-se yaa-tha-naa)
   0 0 pictor    ቀለም ቀቢ (qa-la-me qa-bi)
   0 0 plumbarius    ቧንቧ ሰራተኛ (bwa-ne-bwa sa-raa-ta-nyaa)
   0 0 psaltes    ሙዚቀኛ (mu-zi-qa-nyaa)
   0 0 relator    ጋዜጠኛ (gaa-zee-tha-nyaa)
   0 0 scriptor    ደራሲ (da-raa-si)
   0 0 tiro    ጀማሪ (ja-maa-ri)
   0 0 tonsor    ፀጉር ሰሪ (tza-gu-re sa-ri)
   0 0 turista    ጎብኚ (go-be-nyi)
   0 0 voluntarius    ፈቃደኛ (fa-qaa-da-nyaa)
Languages: لغة لاتينية, لغة أمهرية, more...
دروس: لغة لاتينية-لغة أمهرية, more...